สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Phranakhonsiayutthaya 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ช่องทางการติดต่อ

  •            สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2

                 ♦ 56 หมู่ 4  ตำบล น้ำเต้า  อำเภอ บางบาล  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13250

           เบอร์โทรศัพท์  035 782 603 และ 035 782 605  

          เบอร์ FAX  035 782 604                                       

          เบอร์ภายใน 

                 ♦ ฝ่ายอำนวยการ 714212 , 714213 

                    - หัวหน้าฝ่าย 714211                                                                                                                      

                 ♦ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี งานใบอนุญาต 714223, งานภาษี 714224 

                    - หัวหน้าฝ่าย 714221  

                    - หน้าห้อง 714222                                                                                       

                 ♦ ฝ่ายปราบปราม 714232,  714233 

                - หัวหน้าฝ่าย 714231                                                                                       

                 ♦ ฝ่ายกฎหมาย  714242, 714243, 714244 

                    - หัวหน้าฝ่าย 714241 

            Email : ayutthaya2@excise.go.th