เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  
  • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2

          56 หมู่ 4 ตำบลน้ำเต้า  อำเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250

         โทร 035-782-603  Fax. 035-782-604 เบอร์ภายใน 71490 , 71491 

          Email : ayutthaya2@excise.go.th