สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
Phranakhonsiayutthaya 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

001-18-06-2565.jpg

กิจกรรมรักษ์ป่าช่ายเลน ณ ทุ่งโปร่งทอง ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันที่ 18 มิถุนายน 2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 จัดกิจกรรมรักษ์ป่าช่ายเลน ณ ทุ่งโปร่งทอง ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

002-15-05-2565.jpg

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพนัญเชิงวรเชิง และร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วัดมงคลบพิตร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพนัญเชิงวรเชิง และร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วัดมงคลบพิตร

001-29-03-2565.jpg

มอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แก่ น.ส.สุนันทา สุทธิลักษณ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิต เนื่องจาก ปฏิบัติงานด้านการบริการสร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ จนได้รับความชื่นชมต่อทางหน่วยงานฯ

วันที่ 29 มีนาคม 2565

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1  มอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แก่ น.ส.สุนันทา สุทธิลักษณ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิต เนื่องจาก ปฏิบัติงานด้านการบริการสร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ จนได้รับความชื่นชมต่อทางหน่วยงานฯ

001 25-3-2565.jpg

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)

วันที่ 25 มีนาคม 2565

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

DSC04934_resize.JPG

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตเพื่อเยาวชน

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตเพื่อเยาวชน ณ วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

IMG_1246_resize.JPG

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เนื่องในว้นเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เนื่องในว้นเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558

cleannig 001_resize.JPG

กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

001 ตวจสถานประกอบการ ตามนโยบายรัฐบาล.JPG

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 และ 2 ร่วมกับทหารและฝ่ายปกครอง ร่วมกันตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามนโยบายรัฐบาล วันที่ 6 สิงหาคม 2558

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 และ 2 ร่วมกับทหารและฝ่ายปกครอง ร่วมกันตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามนโยบายรัฐบาล วันที่ 6 สิงหาคม 2558

001 โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์.JPG

โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR) ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ได้จัดโครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR) ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

001 กิจกรรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.JPG

กิจกรรมเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ผู้บรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CRM) ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ร่วมกับ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด และบริษัท โตโยไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CRM) ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง 

2014-12-003_resize.JPG

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 5 ธันวามหาราช

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง A026.JPG

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 เป็นตัวแทนกรมสรรพสามิตมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 เป็นตัวแทนกรมสรรพสามิต มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน ให้แก่โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง เนื่องในวันครบรอบ 73 ปี ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

 

กิจกรรม CSR 040.JPG

กิจกรรมส่งเสิรมภาพลักษณ์องค์กร (CSR)  โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียน ปี 2557  ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 และ 2 ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสิรมภาพลักษณ์องค์กร (CSR)  โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียน  ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนวัดใหม่ ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรม CRM 024.JPG

กิจกรรมสื่อสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี (CRM) มอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องกีฬา แก่โรงเรียนวัดใหม่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ร่วมกับบริษัท คาลพิส โอสถสภา จำกัด จัดกิจกรรมสื่อพันธ์สร้างสรรค์สังคมที่ดี (CRM) มอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องกีฬา แก่โรงเรียนวัดใหม่ ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 23 มีนาคม 2557

ประชุมผู้ประกอบการ 008.JPG

การประชุมหารือและการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และวันที่ 9 มิถุนายน 2557

การได้แนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของกรมสรรพสามิต และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนผู้ประกอบอุตสาหกรรม ถือเป็นสิ่งสำคัญของกระบวนงานการพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ในปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูลด้านภาษีที่ถูกต้องแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจในภาษีสรรพสามิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่าประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำนักงานใหม่ 043.JPG

พิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557

พิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์

ข่าว ข่าว ข่าว ข่าวข่าว ข่าวข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่