สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
Phranakhonsiayutthaya 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมโครงการคลินิกเกษตร.jpg

ร่วมโครงการคลินิกเกษตร ครั้งที่ 2

วันที่ 24 มีนาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ร่วมโครงการ "คลินิกเกษตร ครั้งที่ 2" ณ วัดเจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

ยอยศ6.jpg

ร่วมประจำร้านกาชาด "งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก"

วันที่ 25 มกราคม 2566

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประจำร้านกาชาดในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2565 และงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

000 26-11-2565.jpg

มอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยให้กับข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1

วันที่ 26 ตุลาคม 2565

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยให้กับข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้ันที่พระนครศรีอยุธยา 1

001 28-10-2565.jpg

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2565

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 พร้อมทั้งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1

001  06-09-2565.jpg

ลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันที่ 6 กันยายน 2565

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อำเภอบางปะหัน และอำเภอนครหลวง

001-20-07-2565.jpg

ร่วมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพคนในชุมชนทุ่งชายเคืองตำบลอุทัย

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพคนในชุมชนทุ่งชายเคืองตำบลอุทัย ไม้กวาดดอกหญ้าลุงลือชัย ชุมชนทุ่งชายเคือง ผลิตภัณฑ์ทำจากดอกหญ้าแขม พลาสติก และทางมะพร้าว ตั้งอยู่เลขที่ 24/4  หมู่ 6 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกคนสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ หรือไปอุดหนุนได้ที่ตลาดนัดวันศุกร์ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

001-19-07-2565.jpg

ร่วมพิธีถวายสังฆทานภัตตาหารเพล และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุจำนวน 9 รูป และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

นายปรีดา บุญพา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 และ นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 เป็นประธานในพิธีถวายสังฆทานภัตตาหารเพล และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุจำนวน 9 รูป และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต ณ วัดน้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 พื้นที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

 

001-24-06-2565.jpg

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เทเหล้า เผาบุหรี่ ณ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เทเหล้า เผาบุหรี่  ณ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 

001-18-06-2565.jpg

กิจกรรมรักษ์ป่าช่ายเลน ณ ทุ่งโปร่งทอง ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันที่ 18 มิถุนายน 2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 จัดกิจกรรมรักษ์ป่าช่ายเลน ณ ทุ่งโปร่งทอง ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

002-15-05-2565.jpg

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพนัญเชิงวรเชิง และร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วัดมงคลบพิตร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพนัญเชิงวรเชิง และร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วัดมงคลบพิตร

001-29-03-2565.jpg

มอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แก่ น.ส.สุนันทา สุทธิลักษณ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิต เนื่องจาก ปฏิบัติงานด้านการบริการสร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ จนได้รับความชื่นชมต่อทางหน่วยงานฯ

วันที่ 29 มีนาคม 2565

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1  มอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แก่ น.ส.สุนันทา สุทธิลักษณ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิต เนื่องจาก ปฏิบัติงานด้านการบริการสร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ จนได้รับความชื่นชมต่อทางหน่วยงานฯ

001 25-3-2565.jpg

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)

วันที่ 25 มีนาคม 2565

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

DSC04934_resize.JPG

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตเพื่อเยาวชน

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตเพื่อเยาวชน ณ วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

IMG_1246_resize.JPG

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เนื่องในว้นเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เนื่องในว้นเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558

cleannig 001_resize.JPG

กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

001 ตวจสถานประกอบการ ตามนโยบายรัฐบาล.JPG

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 และ 2 ร่วมกับทหารและฝ่ายปกครอง ร่วมกันตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามนโยบายรัฐบาล วันที่ 6 สิงหาคม 2558

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 และ 2 ร่วมกับทหารและฝ่ายปกครอง ร่วมกันตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามนโยบายรัฐบาล วันที่ 6 สิงหาคม 2558

001 โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์.JPG

โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR) ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ได้จัดโครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR) ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

001 กิจกรรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.JPG

กิจกรรมเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ผู้บรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CRM) ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ร่วมกับ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด และบริษัท โตโยไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CRM) ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง 

2014-12-003_resize.JPG

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 5 ธันวามหาราช

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง A026.JPG

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 เป็นตัวแทนกรมสรรพสามิตมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 เป็นตัวแทนกรมสรรพสามิต มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน ให้แก่โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง เนื่องในวันครบรอบ 73 ปี ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

 

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์

ข่าว ข่าว ข่าว ข่าวข่าว ข่าวข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่