สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
Phranakhonsiayutthaya 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรกสมัครสอบ.jpg

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2566

NEW !! การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร >>คลิกที่นี่<<

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร >>คลิกที่นี่<<

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร สังกัดฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 จำนวน 1 อัตรา  >>คลิกที่นี่<< 

 

อบรมเครื่องดื่ม.jpg

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"ภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม"

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม" ให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าประเภทเครื่องดื่ม ซึ่งมีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ชั้น 4 

 เอกสารประกอบการบรรยาย >>คลิก<<

สัมนา 2.jpg

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม" ครั้งที่ 2

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา1 ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม" ครั้งที่ 2 ให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบแจ้งราคาและตรวจสอบราคาขายปลีกแนะนำสินค้าเครื่องดื่ม เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

เอกสารประกอบการบรรยาย >>คลิก<<

นวมินทร.jpg

วันนวมินทรมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2566

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องใน"วันนวมินทรมหาราช" ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธงชาติ.jpg

วันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2566

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1

cleaning.jpg

Ayutthaya Clean City

วันที่ 13 กันยายน 2566

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ได้นำเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม "อยุธยาเมืองสะอาด" ทำความสะอาดบริเวณหน้าศูนย์ราชการพระนครศรีอยุธยา

วันแม่.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชืนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2566

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พ่อ28กค.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2566

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในกิจกรรมจิตอาสาให้บริการประชาชน พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ต่อเนื่องด้วยพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โอสถ.jpg

จิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ร่วมกับ บริษัท โอสถสภา จำกัด โดย นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 และนายสาโรจน์ อินทรพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และความยั่งยืน บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) มอบชุดกรีฑา และชุดผู้ฝึกสอน ให้กับนักกรีฑาและผู้ฝึกสอนโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร สำหรับสวมใส่แข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

 

อย สะอาด.jpg

อยุธยาเมืองสะอาด

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม "อยุธยาเมืองสะอาด" ปรับสะภาพพื้นที่ภูมิทัศน์ถนนชีกุน ณ บริเวณสนามเปตองบึงพระราม

ยาเสพติด.jpg

วันต่อต้านยาเสพติด

วีนที่ 26 มิถุนายน 2566

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เดินรณรงค์กิจกรรม "ป้อมเพชร JUST SAY NO" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 

 

3 มิย 66.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2566

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร และช่วงเย็น พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ต้นไม้.jpg

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ณ บริเวณสำนักงาน

2530พค 66.jpg

งานกิจกรรมพิธี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ร่วมงานรำลึกครบรอบ 11 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหน่อง ณ อาคารหอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ร่วมงานพิธีพระบาทสมเด็จประปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2566 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธ์ เมษา 66.jpg

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

วันที่ 27 เมษายน 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สินค้าและบริการในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต การขอใบอนุญาตขายสุรายาสูบ และไพ่ และประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2566

วันพระนเรศวร 66.jpg

ร่วมกิจกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง

และวันที่ 26 เมษายน 2566 

ร่วมราชพิธีสงกรานต์ เชิญเครื่องสักการะที่พระราชทานอุทิศถวายเป็นพุธบูชา ณ วัดสุวรรณดาราราม 

S__49160250.jpg

"AYUTTHAYA CLEAN CITY" อยุธยาเมืองสะอาด

วันที่ 12 เมษายน 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด ปรับสภาพภูมิทัศน์ ต้อนรับผู้เดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บริเวณสะพานวัดกษัตราถึงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

S__49160248.jpg

สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย

วันที่ 11 เมษายน 2566

นายปรีดา  บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2566 เนื่องในวันสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

S__49160251.jpg

สรรพสามิตเพื่อชุมชน

วันที่ 11 เมษายน 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 มอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด และบริจาคเงินเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รวมกิจกรรม.jpg

ร่วมกิจกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2566 - 6 เมษายน 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา1 ได้มอบหมายให้บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมงานพิธีต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์

ข่าว ข่าว ข่าว ข่าวข่าว ข่าวข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่