สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
Phranakhonsiayutthaya 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประกาศราคากลาง

         ➤ การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและพื้นที่รอบอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกที่นี่

         ➤ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
             ∎ รายละเอียด 1 คลิกที่นี่
             ∎ รายละเอียด 2 คลิกที่นี่

         ➤ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงรั้วและประตูทางเข้า-ออก อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการด้านทิศเหนือ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
             ∎ รายละเอียด 1 คลิกที่นี่
             ∎ รายละเอียด 2 คลิกที่นี่

         ➤ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์และของกลาง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
             ∎ รายละเอียด 1 คลิกที่นี่
             ∎ รายละเอียด 2 คลิกที่นี่

         ➤ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (ระดับ 5-6) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
             ∎ รายละเอียด 1 (คลิกที่นี่)
             ∎ รายละเอียด 2 คลิกที่นี่

         ➤ ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ ครุภัณฑ์สำนักงาน และอื่น
             ∎ รายละเอียด 1 คลิกที่นี่
             ∎ รายละเอียด 2 คลิกที่นี่

         ➤ ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
             ∎ รายละเอียด 1 คลิกที่นี่
             ∎ รายละเอียด 2 คลิกที่นี่

         ➤ ประกาศราคากลางค่าก่อสร้าง (งานก่อสร้างกั้นห้องเก็บเอกสาร ชั้น 1) คลิกที่นี่