สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
Phranakhonsiayutthaya 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ช่องทางการติดต่อ


 

 map to web.png

             สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1  

           45 ถนนอู่ทอง (ก)  ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  

           โทรศัพท์  035-242678-9  โทรสาร  035-242680   Email: ayutthaya@excise.go.th

             ถาม&ตอบ webportal16200065938.jpg  คลิกที่นี่

  •                                               ช่องทางร้องทุกข์เรื่องทั่วไป / ร้องเรียนเรื่องทั่วไป  คลิกที่นี่
  •                                               ช่องทางการติดต่อสอบถาม / เสนอแนะ / รับฟังความคิดเห็น คลิกที่นี่
  •                                               ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจรติ คลิกที่นี่

                                        Social Network : facebook_icon.png line_icon.png