สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
Angthong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

PR Gsurvey.jpg

ประเมินความพึงพอใจหลังรับบริการ

โปรดสแกน QR Code แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

070366_AT01.jpg

พิธีห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์ และพิธีเวียนเทียนรอบพระพุทธไสยาสน์ เนื่องในวันมาฆบูชา

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. นายคติ อาภากุลอนุ สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง มอบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง เข้าร่วมพิธีห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์ และพิธีเวียนเทียนรอบพระพุทธไสยาสน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์ และพิธีเวียนเทียนรอบพระพุทธไสยาสน์ ตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 จังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ประพฤติปฏิบัติตนดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา โดยเปิดพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดอ่างทองเป็นศูนย์รวมจิตใจ รวมพลังศรัทธา ของพุทธศาสนิกชนในการจัดกิจกรรม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

01_ATCSR230266.jpg

การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายคติ อาภากุลอนุ สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณด้านหน้าและภายในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

01_AT160266.jpg

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายคติ อาภากุลอนุ สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00–12.00 น. ณ โรงเรียนวัดโบสถ์สายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 การแสดงตัวอย่างสินค้าสุราและยาสูบ การดูแสตมป์ที่ชำระภาษีสรรพสามิตที่ถูกต้อง และแสตมป์บุหรี่ปลอม แนะนำเกี่ยวกับการต่อและการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ และประชาสัมพันธ์ การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นศูนย์บาท ในปี พ.ศ. 2566

01_AT140266.jpg

ร่วมกิจกรรม "วันรวมน้ำใจให้กาชาด" ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายคติ อาภากุลอนุ สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรม "วันรวมน้ำใจให้กาชาด" ประจำปี 2566 โดยมี นางอโนชา สุวรรณภาพ คลังจังหวัดอ่างทอง ประธาน คบจ. และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอ่างทอง ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ ในกิจกรรม "วันรวมน้ำใจให้กาชาด" ประจำปี 2566  นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รับมอบเงินบริจาคและสิ่งของ ในกิจกรรม "วันรวมน้ำใจให้กาชาด" ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)

180166_01.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันยุทธหัตถี

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.20 น. นายคติ อาภากุลอนุ สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง มอบหมายให้นายคุณากร เติมเวศยานนท์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายกฎหมาย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันยุทธหัตถี เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

 

AT_061265_90_01.jpg

กิจกรรมในโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
นางสาวศรัณย์ทิพย์ เสาวภาพ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ วัดท้ายย่าน ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

051265_01.jpg

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีถวายบังคม
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น.
    นายคติ อาภากุลอนุ สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) และ ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง
 

251165_02.jpg

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายคติ อาภากุลอนุ สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง พร้อมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00–12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ (โดม) องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกันนำงานบริการด้านต่าง ๆ มาออกบูธเปิดให้บริการถึงที่ อาทิเช่น ออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ให้คำแนะนำปรึกษาการผลิตสุราชุมชน ระเบียบและข้อกฎหมายของกรมสรรพสามิต

at_241165_01.jpg

ต้อนรับและแสดงความยินดีกับสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง นายคติ อาภากุลอนุ

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง นายคติ อาภากุลอนุ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 

ข่าวทั้งหมด

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์