ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นิติกร 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นิติกร สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

รายละเอียด คลิกที่นี่ 


  • 24_11_64_0001.jpg
  • 24_11_64_0002.jpeg