ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)

โดยจะสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง เลขที่ ๑๙ ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 

รายละเอียด คลิกที่นี่ 


  • สอบสัมภาษณ์ (นิติกร)-0.jpg
  • สอบสัมภาษณ์ (นิติกร)-1.jpg
  • สอบสัมภาษณ์ (นิติกร)-2.jpg