ประกาศกรมสรรพสามิต แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ประกาศกรมสรรพสามิต

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

คลิกที่นี่


  • 1 (3).jpg
  • 2 (1).jpg
  • 3.jpg