สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

นางสาววิลัยวรรณ สุวรรณผล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ตัวแทนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง


  • 25041.jpg
  • 25042.jpg
  • 25043.jpg