สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทองร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทองร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓


  • ๕ ธันวาคม1.jpg
  • ๕ ธันวาคม 2 (1).jpg
  • ๕ ธันวาคม3 (1).jpg
  • ๕ ธันวาคม4 (1).jpg
  • ๕ ธันวาคม_5 (1).jpg
  • ๕ ธันวาคม 6 (1).jpg
  • ๕ ธันวาคม 7.jpg
  • ๕ ธันวาคม 8.jpg