กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวธัญรดี สาระดวงขวัญ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปราบปรามพร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงานร่วมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


  • งานปิยมหาราช 231063_๒๐๑๐๒๖.jpg
  • งานปิยมหาราช 231063_๒๐๑๐๒๖_1.jpg
  • งานปิยมหาราช 231063_๒๐๑๐๒๖.jpg
  • งานปิยมหาราช 231063_๒๐๑๐๒๖_0.jpg
  • งานปิยมหาราช 231063_๒๐๑๐๒๖_7.jpg
  • งานปิยมหาราช 231063_๒๐๑๐๒๖_6.jpg
  • งานปิยมหาราช 231063_๒๐๑๐๒๖_5.jpg
  • งานปิยมหาราช 231063_๒๐๑๐๒๖_4.jpg
  •