พิธีน้อมรำลักเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นางสาวศรัณย์ทิพย์ เสาวภาพ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง


  • สมเด็จย่า.png
  • ปชส วันสมเด็จย่า.png
  • หน้าปกสมเด็จย่า.jpg
  •  
  • ทำบุญสมเด็จย่า1.jpg
  • ทำบุญสมเด็จย่า.jpg
  • ทำบุญสมเด็จย่า2.jpg
  • ทำบุญสมเด็จย่า3.jpg
  • ทำบุญสมเด็จย่า4.jpg