พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวศรัณย์ทิพย์ เสาวภาพ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานาสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 

ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง


  • ทำบุญ ร.9.jpg
  • ทำบุญ ร.9 1.jpg
  • ทำบุญ ร.9 2.jpg
  •