ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

มีวันสำคัญต่างๆ ดังนี้

1.วันมาฆบูชา

2.วันวิสาขบูชา

3.วันอาสาฬหบูชา

4.วันเข้าพรรษา

5.วันออกพรรษา

ตลอด 24 ชั่วโมง หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 


  • ห้ามขายเหล้า.jpg