มาตรการภาษีกรมสรรพสามิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 13) 

รายละเอียด คลิกที่นี่


  • w644.jpg