ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 17.30 น. นางวันเพ็ญ อำไพสัมพันธกุล สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  ตามมาตราการดูแลความสงบเรียบร้อยของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ด่านที่ 11 บริเวณแยกบ้านเก่า หมู่ที่2 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง พร้อมทั้งได้มอบน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย


  •  
  • หน้าปกตรวจด่านโควิด.jpg
  • ตรวจด่าน โควิด.jpg
  • ตรวจด่านโควิด2.jpg
  • ตรวจด่านโควิด3.jpg
  • ตรวจด่านโควิด.jpg