พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 

 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

สามารถแสกน QR-Code  เพื่อลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์ ได้ที่นี่

ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ.png