รายงานการเบิกจ่าย งบทดลองของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง  ประจำปีงบประมาณ 2562 

เดือน  ตุลาคม  2561  คลิกที่นี่

เดือน  พฤศจิกายน  2561  คลิกที่นี่

เดือน ธันวาคม  2561  คลิกที่นี่

เดือน มกราคม 2562  คลิกที่นี่

เดือน กุมภาพันธ์ 2562 คลิกที่นี่

เดือน มีนาคม 2562  คลิกที่นี่

เดือน เมษายน 2562 คลิกที่นี่

เดือน พฤษภาคม 2562  คลิกที่นี่

เดือน มิถุนายน 2562  คลิกที่นี่

เดือน กรกฎาคม  2562  คลิกที่นี่

เดือน สิงหาคม 2562  คลิกที่นี่

เดิอน กันยายน 2562  คลิกที่นี่