ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์

  
หน้าปก สนง..jpg
การขอและการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ล่วงหน้าภานใน 90 วัน ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก สนง.jpg
ความรู้เรื่อง เครื่องดิ่มตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

ยาสามัญประจำบ้าน.jpg
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การจำหน่ายยาน้ำบำรุงร่างกายตราพญานาค
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

ร้านกาแฟในอ่างทอง.jpg
แนะนำสถานที่ในจังหวัดอ่างทอง เมืองรองต้องห้าม....พลาด!
ขอบคุณข้อมูล..จาก เว็บไซต์  Kapook.com
ฝ่ายกฎหมาย

 : ผู้บันทึกข้อมูล