ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์

  
ร้านกาแฟในอ่างทอง.jpg
แนะนำสถานที่ในจังหวัดอ่างทอง เมืองรองต้องห้าม....พลาด!
ขอบคุณข้อมูล..จาก เว็บไซต์  Kapook.com
ฝ่ายกฎหมาย

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

รูปใบอนุญาต.jpg
ประชาสัมพันธ์การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

logo อ่างทอง.png
16 ที่เที่ยวอ่างทอง จังหวัดเดียวเที่ยวเพลินจนลืมเวลา
ขอบคุณข้อมูล จาก Kapook.com
ฝ่ายกฏหมาย : ผู้บันทึกข้อมูล 

Banner-web-2019_ASEAN-2019 (1).jpg
รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชาสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์(Banner)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล