กรมสรรพสามิต ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"

กรมสรรพสามิตโดยท่านอธิบดีลวรณ แสงสนิท ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" 


  • ประกาศเจตนารมณ์T (1).jpg 
  • ประกาศเจตนารมณ์E.jpg