กรมสรรพสามิตงดรับของขวัญ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กรมสรรพสามิต งดรับของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
"ขอบคุณทุกความปรารถนาดีในเทศกาลปีใหม่ ขอเเค่คิดถึงกันก็พอ"🙏🥳
 

 


  • ไม่รับของขวัญ.jpg