ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔
บริเวณริมถนนสายหลักและสายรอง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ บริเวณริมถนนสามหลักและสายรอง 

 


  • 1.jpg
  • 2.jpg