รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชาสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์(Banner)

สามารถ ดาวโหลดได้ที่นี่ 


Banner-web-2019_ASEAN-2019 (1).jpg