สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
Angthong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวรับสมัครงาน

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
                   คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
                   คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ (สอบปฏิบัติ) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
                   คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศ เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (เพิ่มเติม)
                   คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
                  ภาคความรู้ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ คลิกที่นี่