สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
Angthong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประกวดราคา

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของสรรพสามิต
                  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
                  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
                  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง คลิกที่นี่

             ∎ ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง คลิกที่นี่

             ∎ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
                  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

             ∎ ราคาค่าก่อสร้าง สำหรับผู้รับเหมา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อกรอกตัวเลข คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ รายละเอียด คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครั้งที่ 3 คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่