ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม

  
หน้าปกวันแม่แห่งชาติ.jpg
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก.jpg
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก (1).jpg
กิจกรรม "แก้วน้ำ ลดโลกร้อน" โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม:มาตราการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

วันพระ.png
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรในหน่วยงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปกรณรงคลดใช้ถุงพลาสติก.jpg
กิจกรรมร่วมเดินรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

3มิ.ย.62วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี_1.jpg
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปกรณรงค์สงกรานต์ ปี 2562.jpg
กิจกรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

รูปหน้าปก.jpg
ร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดอ่างทอง ณ วัดไชโยวรวิหาร ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

รุปหน้าปกทำบุญ1.jpg
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

ก่อนทำความสะอาด.jpg
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดบ้านพักสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

ผู้ตรวจ4.jpg
เมื่ออังคาร วันที่ 19 มีนาคม 2562 นางปรวรรณ  มหาวิจิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจกระทรวงการคลังและคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

วันพระ.jpg
กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล  เนื่องในวันพระ ณ ธุดงคสถานศิลาวรรณ ต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

การเลือกตั้ง4.jpg
กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
สรุปการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีต่างๆ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

งานป่าโมก2 (1).jpg
พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ฝ่ายอำนวยการ รายงาน : ผู้บันทึกข้อมูล 

งานพ่อขุนราม.jpg
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ฝ่ายกฎหมาย : ผู้บันทึกข้อมูล 

งานวันเด็กปี 2562หน้าปก.jpg
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ฝ่ายกฎหมาย : ผู้บันทึกข้อมูล 

สรรพสามิตสัญจร2562_หน้าปก.jpg
กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์สัญจร ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฝ่ายกฎหมาย : ผู้บันทึกข้อมูล 

25611226 บูรณาการ3.jpg
กิจกรรมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - วันที่ 2 มกราคม 2562 
ฝ่ายปราบปราม รายงาน : ผู้บันทึกข้อมูล 

ตรวจร้านค้า8.jpg
กิจกรรมออกประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือร้านจำหน่ายสุราบริเวณถนนสายหลักและสายรอง แนะนำให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอกอฮอล์โดยเคร่งครัด
ฝ่ายปราบปราม รายงาน : ผู้บันทึกข้อมูล