คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 966/2563 เรื่อง ปิดพื้นที่บริเวณจำหน่ายและงดการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 - วันที่ 30 เมษายน 2563

เพื่อป้องกัน แก้ไข และควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองโดยความเห็นชอบคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง 
จึงมีคำสั่งให้ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ร้านอาหาร ในจังหวัดอ่างทอง ปิดพิ้นที่บริเวณจำหน่ายและงดการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษทั้งจำทั้งปรับ

ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 - วันที่ 30 เมษายน 2563

คลิกที่นี่


  • ประกาศขยายเวลา งดขาย.jpgแจกคำสั่งปิดพื้นที่ห้ามขายสุราฯ วันที่ 11-204_8.jpg
  • แจกคำสั่งปิดพื้นที่ห้ามขายสุราฯ วันที่ 11-204.jpg
  • แจกคำสั่งปิดพื้นที่ห้ามขายสุราฯ วันที่ 11-204_0.jpg
  • แจกคำสั่งปิดพื้นที่ห้ามขายสุราฯ วันที่ 11-204_1.jpg
  • แจกคำสั่งปิดพื้นที่ห้ามขายสุราฯ วันที่ 11-204_4.jpg
  • แจกคำสั่งปิดพื้นที่ห้ามขายสุราฯ วันที่ 11-204_5.jpg
  • แจกคำสั่งปิดพื้นที่ห้ามขายสุราฯ วันที่ 11-204_6.jpg