สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ได้สำรวจผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

รายละเอียดคลิกที่นี่


  • รูปถ่ายออกตรวจเจล 8 เมษายน_Page_2.png
  • รูปถ่ายออกตรวจเจล 8 เมษายน_Page_3.png
  • รูปถ่ายออกตรวจเจล 8 เมษายน_Page_4.png
  • รูปถ่ายออกตรวจเจล 8 เมษายน_Page_1.png
  • ตรวจเจลแอลกอฮอล์1.jpg
  • ตรวจเจลแอลกอฮอล์2.jpg
  • ตรวจเจลแอลกอฮอล์4.jpg
  • ตรวจเจลแอลกอฮอล์5.jpg
  • ตรวจเจลแอลกอฮอล์6.jpg
  • ตรวจแอลกอฮอ_๒๐๐๔๑๐_0141.jpg