สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำนวน 3000 ลิตร 

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ได้ส่งมอบแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 75% จำนวน 3,000 ลิตร ที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงงานมิตรผล ตั้งอยู่ 109 หมู่ 10 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มอบให้แก่ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเพื่อส่งมอบ สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานราชการที่มีความจำเป็น และแจกจ่ายให้ โรงพยาบาลระดับอำเภอ 7 อำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ทุกตำบล ได้นำไปใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19


  • มอบแอลกอฮอลล์1.jpg
  • มอบแอลกอฮอล์2.jpg
  • มอบแอลกอฮอล์3.jpg
  • มอบแอลกอฮอล์_4.jpg
  •  
  • มอบแอลกอฮอล์_6.jpg
  • ประชาสัมพันธืมอบแอลกอฮอล์.jpg
  • มอบแอลกอฮอล์.jpg