โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ตามโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ณ อินทร์โตฟาร์ม อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง และเข้าชมร้านสานศิลป์ ดูการสาธิตจักรสานจากชุมชน ชิม ช้อป ใช้ อุดหนุนสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน


  • หน้าปกเปลี่ยนชุมชน.jpg
  • เปลี่ยนชุมชน.jpg
  • เปลี่ยนชุมชน1.jpg
  • เปลี่ยนชุมชน2.jpg
  • เปลี่ยนชุมชน3.jpg
  • เปลี่ยนชุมชน7.jpg
  • เปลี่ยนชุมชน6.jpg
  • เปลี่ยนชุมชน4.jpg
  • เปลี่ยนชุมชน10.jpg
  •