กิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2562

เดือน ธันวาคม 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. ร่วมกิจกรรม "เดินรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" ณ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส จังหวัดอ่างทอง 

2. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางวันเพ็ญ อำไพสัมพันธกุล สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์(โดม) ม.4 ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

3. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่่อ่างทอง ได้ร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน คบจ. 2019 เพื่อสานสัมพันธ์บุคลากรในกระทรวงการคลัง ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

 


  • เดินรณรงค์ด้วยใจ.jpg
  • เปลี่ยนห้องประชุม.jpg
  • กีฬาสี คบจ..jpg