กิจกรรมวันต่อต้านคอร์ปชันสากล (ประเทศไทย) (International Anti-Corruption Day) ภายใต้แนวคิด Zone Toleranoce คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางวันเพ็ญ อำไพสัมพันธกุล สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการจัดงาน  ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์ปชันสากล (ประเทศไทย) (International Anti-Corruption Day) ภายใต้แนวคิด Zone Toleranoce คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 
 
รายละเอียด คลิกที่นี่
 

  • ต่อต้านคอรัปชั่น.jpg
  • คอรับชั่น1.jpg
  • คอรับชั่น1.jpg
  • คอรับชั่น3.jpg
  • คอรับชั่น5.jpg