กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางวันเพ็ญ อำไพสัมพันธกุล สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

1.กิจกรรม ทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม

2. กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ "เขียนสี ตีเส้น" ณ บริเวณ รอบๆศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

 


 • ตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 62.jpg
 • ตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 62_1.jpg
 • ตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 62_2.jpg
 • ตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 62_4.jpg
 • ตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 62_5.jpg
 • ตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 62_6.jpg
 • จิตอาสา..jpg
 • จิตอาสา0.jpg
 • จิตอาสา2.jpg
 • ตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 62_8.jpg
 • ตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 62_9.jpg
 • ตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 62_10.jpg
 • ตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 62_11.jpg