• คู่มือประชาชน

  
904.jpg
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง โทรศัพท์ ๐๓๕-๖๑๐๑๓๕ : ผู้บันทึกข้อมูล 

3มิย64.jpg
ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 035-610135  : ผู้บันทึกข้อมูล 

25041.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง โทรศัพท์ 035-610135 : ผู้บันทึกข้อมูล 

89ปี.jpg
วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ ๘๙ ปี วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓_๒๐๑๒๐๗.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทองร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง  : ผู้บันทึกข้อมูล 

งานปิยมหาราช 231063_๒๐๑๐๒๗.jpg
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก1.png
พิธีน้อมรำลักเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 035-610135 : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก ร.9.jpg
พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง โทร. 035-610135 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ห้ามขายเหล้า1.jpg
ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก.jpg
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และกิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 035-610135 : ผู้บันทึกข้อมูล 

334765.jpg
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

334765.jpg
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปกครัวปันอิ่ม1.jpg
โครงการ"ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม" โดยกรมสรรพสามิตร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อช่วยผู้ประสบภัย COVID-19 ตามนโยบาลกระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2563
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก สนง..jpg
พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานแห่งใหม่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง อย่างเป็นทางการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

พระราชินี1.jpg
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก สนง..jpg
มาตรการภาษีกรมสรรพสามิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก สนง..jpg
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ 2)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก สนง..jpg
วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

คำสั่ง จว 1103.jpg
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1103/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดระยะเวลาจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
และมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

ช่องทางการชำระเงิน0.jpg
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 035-610135 : ผู้บันทึกข้อมูล