• คู่มือประชาชน

  
หน้าปก.jpg
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และกิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 035-610135 : ผู้บันทึกข้อมูล 

334765.jpg
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

334765.jpg
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปกครัวปันอิ่ม1.jpg
โครงการ"ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม" โดยกรมสรรพสามิตร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อช่วยผู้ประสบภัย COVID-19 ตามนโยบาลกระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2563
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก สนง..jpg
พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานแห่งใหม่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง อย่างเป็นทางการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

พระราชินี1.jpg
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก สนง..jpg
มาตรการภาษีกรมสรรพสามิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก สนง..jpg
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ 2)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก สนง..jpg
วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

คำสั่ง จว 1103.jpg
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1103/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดระยะเวลาจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
และมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

ช่องทางการชำระเงิน0.jpg
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 035-610135 : ผู้บันทึกข้อมูล 

งดขายเหล้า.jpg
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 966/2563 เรื่อง ปิดพื้นที่บริเวณจำหน่ายและงดการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 - วันที่ 30 เมษายน 2563
ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปกตรวจด่านโควิด.jpg
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก สนง..jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ได้สำรวจผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก สนง..jpg
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์ปชันสากล (ประเทศไทย) (International Anti-Corruption Day) ภายใต้แนวคิด Zone Toleranoce คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประชาสัมพันธืมอบแอลกอฮอล์.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำนวน 3000 ลิตร 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก สนง..jpg
Big Cleaning Day ป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก สนง..jpg
มอบของที่ระลึกพร้อมเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้ย้ายไปประจำการที่พื้นที่อื่น จำนวน 4 ราย
สำนักงานนสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปกเปลี่ยนชุมชน.jpg
โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าปก สนง..jpg
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง : ผู้บันทึกข้อมูล