กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 นางวันเพ็ญ อำไพสัมพันธกุล สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง ได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วมกันปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ


  • ลงนามถวายพระพร.jpg
  • ลงนามถวายพระพร1.jpg
  • ลงนามถวายพระพร2.jpg
  • ลงนามถวายพระพร3.jpg
  • ปลูกต้นไม่ปล่อยปลา.jpg
  •  
  • ปลูกต้นไม้ปล่อยปลา1.jpg
  • ปลูกต้นไม้ปล่อยปลา2.jpg
  • ปลูกต้นไม้ปล่อยปลา3.jpg