มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

มาตรการปรับปรุงสถานที่ให้บริการ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง รายละเอียดคลิกที่นี่

ช่องทางการให้บริการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ (รายเดิม)  รายละเอียดคลิกที่นี่


  • มาตรการโควิด 2.jpg
  • ช่องทางการชำระเงิน0.jpg
  • ช่องทางการชำระเงิน1.jpg
  • ช่องทางการชำระเงิน2.jpg
  • ช่องทางการชำระเงิน3.jpg