เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร

  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

 

ผู้บริหาร

ท่าน ส (2).jpg

นางวันเพ็ญ  อำไพสัมพันธกุล 


สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

 
       
พี่สา (1).jpg
 พี่วรรณ (2).jpg
 พี่แอร์ (1) (1).jpg
   คนว่าง.png

นางปรวรรณ  มหาวิจิตร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

ฝ่ายอำนวยการ

 

นางสาววิลัยวรรณ  สุวรรณผล

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

นายสมชาย  ตุลา

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 

ฝ่ายปราบปราม

 

 

- ว่าง -

 ฝ่ายกฎหมาย

       
 

                                        แผนผังโครงสร้างบุคลากร สนง.2.jpg