ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
pp2562_thumb.jpg
กิจกรรม คล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG30112560_thumb.JPG
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG21112560_thumb.JPG
การออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ : ผู้บันทึกข้อมูล 

F14112560_thumb.JPG
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMGJ21012560_thmub.JPG
การออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ra_thumb.jpg
ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ta_thumb.jpg
ร่วมกิจกรรม "แสงเทียนร้อยรวมใจ ถวายอาลัยแด่องค์ภูมิพล"
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ja_thumb.jpg
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ : ผู้บันทึกข้อมูล 

gg_thumb.jpg
ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและมอบนโยบาย
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ka_thumb.jpg
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559
สำนักงาสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ : ผู้บันทึกข้อมูล 

CSR01_thumb.jpg
กิจกรรม CSR & CRM ปั้นน้ำใจสู่สังคม
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ : ผู้บันทึกข้อมูล 

Si01_thumb.jpg
โครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี  2559  สำหรับเดือนมกราคม  2559
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ : ผู้บันทึกข้อมูล 

Pi01_thumb.jpg
โครงการผู้ว่าฯ  พาเยี่ยมวัดทำบุญ  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีชาวพุทธ  จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปีงบประมาณ   2559
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ : ผู้บันทึกข้อมูล 

Ti01_thumb.jpg
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2558  จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ : ผู้บันทึกข้อมูล 

8.png
ขอเชิญร่วมลงทะเบียนออนไลน์ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ : ผู้บันทึกข้อมูล 

E01_thumb.jpg
งานประเพณีออกพรรษา  ตักบาตรเทโวโรหณะ  ประจำปี 2558
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ : ผู้บันทึกข้อมูล 

y01_thumb.jpg
การประชุมสัมมนาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดระเบียบสังคม  ประจำปี  2558
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ho1_thumb.jpg
"วันมหิดล  ตามรอยพระบาทจากอดีตสู่ปัจจุบัน"  ประจำปี  2558
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ : ผู้บันทึกข้อมูล 

po1_thumb.jpg
โครงการปลูกป่า  สร้างฝาย  ขยายคลอง  ตามคำพ่อแม่สอน ปี 2558 (เมื่อวันที่  23  กันยายน  2558)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ : ผู้บันทึกข้อมูล 

mou_thumb.jpg
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  (MOU)  ว่าด้วยความร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ  ระหว่าง  หน่วยงานราชการ  สถาบันการศึกษา  และ  ผู้ประกอบการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ : ผู้บันทึกข้อมูล