เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

amnatcharoen.png 

      

1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ

ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 1 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4552-3072 E-mail amnartcharoen@excise.go.th...

2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ

สาขาเมืองอำนาจเจริญ ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 1 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4552-3074 E-mail e73905@excise.go.th

3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ สาขาปทุมราชวงศา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ สาขาปทุมราชวงศา  ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110