ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        ผลการปฏิบัติงาน
  
26 มี.ค.61 ลงนาม MOU-1.jpg
การลงนามความร่วมมือระหว่างกรมสรรพสามิตกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าสรรพสามิต
สมฐ.สตป. : ผู้บันทึกข้อมูล 

23 มี.ค.61 ตักบาตร สรรพสามิตใสสะอาด-1.jpg
พิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด
สมฐ.สตป. : ผู้บันทึกข้อมูล 

22 มี.ค.61 พิธีพระราชทานเครื่องราชฯ-9.jpg
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560
สมฐ.สตป. : ผู้บันทึกข้อมูล 

9 มี.ค.61 อุ่นไอรักคลายความหนาว-1.jpg
คณะผู้บริหารร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
สมฐ.สตป. : ผู้บันทึกข้อมูล