สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

            ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย การปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม โดยมี นายจรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และว่าที่ร้อยตรี  ยงยุทธ ภูมิประเทศ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ให้การต้อนรับและสรุปภาพรวมการทำงานของหน่วยงาน ในการนี้ คณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิตเข้าร่วมการตรวจเยี่ยม ดังกล่าวด้วย ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565

1.jpg

การประชุมรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต

               ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/เลขานุการกรม ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต พร้อมทั้ง มอบนโยบายฯ ไปยังผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 และสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565

1.jpg

อธิบดีกรมสรรพสามิตเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ กรมสรรพสามิต ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลพระพรหม ศาลตา-ยาย ศาลเจ้าพ่อโรงต้ม และ ศาลท้าวชัยศิริเทพ พร้อมทั้ง มอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/เลขานุการกรม ผู้เชี่ยวชาญฯ ในสังกัดส่วนกลาง และผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 1-10 ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่    กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับ ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565

1.jpeg

กรมสรรพสามิตจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

               นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูง กรมสรรพสามิต ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 พร้อมกันนี้ บุคลากรกรมสรรพสามิตและประชาชนทั่วไปได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสนี้ด้วย ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์