สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

S__5554273.jpg

ประชุมสำนักประจำเดือน พฤษภาคม 2566

                           นายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เป็นประธานในการประชุมของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสายตรวจ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ชั้น 5

1.jpg

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตอวยพร รมช. คลัง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

                      ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต อวยพรนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566   ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

1.jpg

ประชุมการคาดการณ์รายได้ ประจำเดือน เมษายน 2566

                  ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมการคาดการณ์รายได้ ประจำเดือนเมษายน 2566โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ กรมสรรพสามิต (Command Room) อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร   พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

1.jpg

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตอวยพร รมว. คลัง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

                  ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต อวยพรนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566  

 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

1.jpg

กรมสรรพสามิตจัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2566

                       ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2566 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุอรหันต์ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) จำลอง พระธนบดีมหาเศรษฐี และพิธีรดน้ำขอพร ในการนี้ กรมสรรพสามิตได้เรียนเชิญอดีตผู้บริหารที่เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต ได้แก่ ดร. อรัญ ธรรมโน  อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต ท่านสมใจนึก เองตระกูล อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต ท่านศานิต ร่างน้อย อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และอดีตอธิบดี กรมสรรพสามิต ท่านสมชาย พูลสวัสดิ์ อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต ท่านกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังและอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต ท่านลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร และอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต มาร่วมงานเพื่อให้บุคลากรกรมสรรพสามิตได้รดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูที่ท่านมีผลงานนับเป็นคุณูปการต่อกรมสรรพสามิต ทั้งนี้ ดร. อรัญ ธรรมโน ได้กล่าวให้พรแก่บุคลากรกรมสรรพสามิตในครั้งนี้ด้วย รวมถึง จัดให้มีการแสดงจากสำนักบริหารการคลังและรายได้ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชื่อชุดการแสดง “สงกรานต์ครอบครัวสรรพสามิต 2566” ซึ่งเป็นการรวมพลังของบุคลากรกรมสรรพสามิต ที่ร่วมกันมอบความสุขต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ อาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์