ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        ผลการปฏิบัติงาน
  
29 ธ.ค.60 แจกของหัวลำโพง-1.jpg
รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง
(Kingkarn สมฐ.สตป.) : ผู้บันทึกข้อมูล 

28 ธ.ค.60 แจกของ หมอชิต-1.jpg
รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์
(Kingkarn สมฐ.สตป.) : ผู้บันทึกข้อมูล 

22 ธ.ค.60 Excise sport day-3.JPG
Excise Sport Day & New Year Party
(Kingkarn สมฐ.สตป.) : ผู้บันทึกข้อมูล 

20 ธ.ค.60 แถลงผลการปราบปราม-1.JPG
การแถลงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
(Kingkarn สมฐ.สตป.) : ผู้บันทึกข้อมูล