ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        ผลการปฏิบัติงาน
  
S__16449590.jpg
ประชุมสำนักประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 7/2563
สตป.3 ก.ค.63 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
โครงการ “ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม“ เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (วันที่ 11 ของโครงการ)
สตป. 1 ก.ค.63 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
โครงการ “ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม“ เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคโควิด 19 (วันที่ 12 ของโครงการ)
สตป. 2 ก.ค. 63 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน/การบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563
สตป. 8 ก.ค.63 : ผู้บันทึกข้อมูล