ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        ผลการปฏิบัติงาน
  
ประชุมประจำเดือน มิ.ย..61 สตป. (3 ก.ค.61)-1.jpg
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 10/2561
สมฐ.สตป. : ผู้บันทึกข้อมูล 

27 มิ.ย.61 ผลการปราบปราม ภาค 9-1.jpg
แถลงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
สมฐ.สตป. : ผู้บันทึกข้อมูล 

27 มิ.ย.61 ตรวจราชการภาค -1.jpg
อธิบดีกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
สมฐ.สตป. : ผู้บันทึกข้อมูล 

22 มิ.ย.61 โครงการสรรพสามิตใสสะอาด-1.jpg
พิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด
สมฐ.สตป. : ผู้บันทึกข้อมูล