ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        ผลการปฏิบัติงาน
  
28 ก.ย.61 หลักเกณฑ์การประเมินราชการ-1.jpg
การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สมฐ.สตป. : ผู้บันทึกข้อมูล 

21 ก.ย.61 สรรพสามิตใสสะอาด-1.jpg
พิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด
สมฐ.สตป. : ผู้บันทึกข้อมูล 

21 ก.ย.61 ประชุมยุทธศาสตร์กรม-1.jpg
การประชุมแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สมฐ.สตป. : ผู้บันทึกข้อมูล 

6 ก.ย.61 มวยสมัครเล่น-1.jpg
กรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น
สมฐ.สตป. : ผู้บันทึกข้อมูล