ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        ผลการปฏิบัติงาน
  
1.jpg
กรมสรรพสามิตสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
30 พ.ย.62 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมเก็บขยะลงภู ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
29 พ.ย.62 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูง กรมสรรพสามิต
28 พ.ย.62 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับคณะนักบริการการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
26 พ.ย.62 : ผู้บันทึกข้อมูล