ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        ผลการปฏิบัติงาน
  
S__26329375.jpg
มุทิตาจิต สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
สมฐ.สตป. (kingkarn) : ผู้บันทึกข้อมูล 

28 ก.ย. 60 100 ปี ธงชาติไทย (1).jpg
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
สมฐ.สตป. (kingkarn) : ผู้บันทึกข้อมูล 

27 ก.ย. 60 ปล่อยแถวสายตรวจ (9).jpg
ปล่อยแถวสายตรวจ สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
สมฐ.สตป. (kingkarn) : ผู้บันทึกข้อมูล 

20 ก.ย. 60 พิธีมอบโล่ประกาศฯ (1).jpg
พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ "ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต" แก่บุคลากรของกระทรวงการคลัง
สมฐ.สตป. (kingkarn) : ผู้บันทึกข้อมูล