สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

282899_0.jpg

กรมสรรพสามิตจับบุหรี่เถื่อนจากภาคใต้ ซุกมาในรถไปรษณีย์

📍สรรพสามิตจับบุหรี่เถื่อนจากภาคใต้ ซุกมากับรถไปรษณีย์กว่า 36,440 ซอง  ปรับกว่า 30 ล้านบาท 
 
กรมสรรพสามิตเดินหน้ายกระดับการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายเชิงรุก ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise จับบุหรี่เถื่อนขนมากับรถไปรษณีย์จากภาคใต้กว่า 36,440 ซอง ค่าปรับกว่า 30 ล้านบาท  
 
อ่านต่อได้ที่ : https://webdev.excise.go.th/act2560/files/secretary/press17.pdf

282905_0.jpg

สรรพสามิตเดินหน้าปราบบุหรี่เถื่อนต่อเนื่อง จับบุหรี่ลักลอบที่จังหวัดกระบี่

กรมสรรพสามิตเดินหน้าปราบปรามบุหรี่เถื่อนต่อเนื่อง ล่าสุดจับบุหรี่เถื่อน ณ ศูนย์กระจายสินค้าของเกาะลันตา จ.กระบี่ จำนวน 21,490 ซอง มูลค่าปรับกว่า 20 ล้านบาท

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์