การประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

 

 

 


  • 30 ส.ค.60 ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต-1.jpg
  • 30 ส.ค.60 ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต-2.jpg
  • 30 ส.ค.60 ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต-3.jpg
  • 30 ส.ค.60 ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต-4.jpg
  • 30 ส.ค.60 ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต-5.jpg
  • 30 ส.ค.60 ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต-6.jpg
  • 30 ส.ค.60 ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต-7.jpg