พิธีเปิดอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเปิดอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โดยมี พระพรหมมังคลาจารย์ ธมมธโช (ท่านเจ้าคุณธงชัย) เจิมป้ายอาคารฯ และพรมน้ำพระพุทธมนต์ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเข้าร่วมพิธีการดังกล่าว ณ อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560

 

 

 

 

 

 


 • เปิดตึก สตป.-1.jpg
 • เปิดตึก สตป.-2.jpg
 • เปิดตึก สตป.-3.jpg
 • เปิดตึก สตป.-4.jpg
 • เปิดตึก สตป.-5.jpg
 • เปิดตึก สตป.-6.jpg
 • เปิดตึก สตป.-7.jpg
 • เปิดตึก สตป.-8.jpg
 • เปิดตึก สตป.-9.jpg
 • เปิดตึก สตป.-10.jpg
 • เปิดตึก สตป.-11.jpg
 • เปิดตึก สตป.-12.jpg
 • เปิดตึก สตป.-13.jpg
 • เปิดตึก สตป.-14.jpg
 • เปิดตึก สตป.-15.jpg
 • เปิดตึก สตป.-16.jpg
 • เปิดตึก สตป.-17.jpg
 • เปิดตึก สตป.-18.jpg
 • เปิดตึก สตป.-19.jpg
 • เปิดตึก สตป.-20.jpg
 • เปิดตึก สตป.-21.jpg
 • เปิดตึก สตป.-22.jpg
 • เปิดตึก สตป.-23.jpg
 • เปิดตึก สตป.-24.jpg
 • เปิดตึก สตป.-25.jpg
 • เปิดตึก สตป.-26.jpg
 • เปิดตึก สตป.-27.jpg
 • เปิดตึก สตป.-28.jpg
 • เปิดตึก สตป.-29.jpg
 • เปิดตึก สตป.-30.jpg
 • เปิดตึก สตป.-31.jpg
 • เปิดตึก สตป.-32.jpg
 • เปิดตึก สตป.-33.jpg
 • เปิดตึก สตป.-34.jpg
 • เปิดตึก สตป.-35.jpg
 • เปิดตึก สตป.-36.jpg
 • เปิดตึก สตป.-37.JPG
 • เปิดตึก สตป.-38.jpg
 • เปิดตึก สตป.-39.jpg
 • เปิดตึก สตป.-40.jpg
 • เปิดตึก สตป.-41.jpg
 • เปิดตึก สตป.-411.JPG
 • เปิดตึก สตป.-42.jpg
 • เปิดตึก สตป.-43.jpg
 • เปิดตึก สตป.-44.jpg
 • เปิดตึก สตป.-45.jpg
 • เปิดตึก สตป.-46.jpg
 • เปิดตึก สตป.-47.jpg