โครงการสัมมนาหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

นายปิยกร  อภิบาลศรี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการตรวจสอบป้องกันและปราบปราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมดังกล่าว  ณ ศูนย์ตรวจสอบสินค้า กรมสรรพสามิต (Excise tax checking area ) ด่านเชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2560

 


 • 18 ส.ค.60 โครงการสัมมนาฯ เชียงราย-01.JPG
 • 18 ส.ค.60 โครงการสัมมนาฯ เชียงราย-02.jpg
 • 18 ส.ค.60 โครงการสัมมนาฯ เชียงราย-03.jpg
 • 18 ส.ค.60 โครงการสัมมนาฯ เชียงราย-04.JPG
 • 18 ส.ค.60 โครงการสัมมนาฯ เชียงราย-05.JPG
 • 18 ส.ค.60 โครงการสัมมนาฯ เชียงราย-06.JPG
 • 18 ส.ค.60 โครงการสัมมนาฯ เชียงราย-07.JPG
 • 18 ส.ค.60 โครงการสัมมนาฯ เชียงราย-08.JPG
 • 18 ส.ค.60 โครงการสัมมนาฯ เชียงราย-09.JPG
 • 18 ส.ค.60 โครงการสัมมนาฯ เชียงราย-10.jpg
 • 18 ส.ค.60 โครงการสัมมนาฯ เชียงราย-11.JPG
 • 18 ส.ค.60 โครงการสัมมนาฯ เชียงราย-12.jpg
 • 18 ส.ค.60 โครงการสัมมนาฯ เชียงราย-13.JPG