ผลการปฏิบัติงาน
  

สถิติคดีทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการจัดเก็บภาษี 5 อันดับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2561 

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ปีงบประมาณ 2561

สถิติคดี ผู้กระทำผิดกฏหมายสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2561

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2561

ผลการจัดเก็บภาษี 5 อันดับ ปีงบประมาณ 2561

ผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ (แยกหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ 2561

ผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ (แยกสินค้า/บริการ) ประจำปีงบประมาณ 2561

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ปีงบประมาณ 2560