สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

สรรพสามิตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแอลกอฮอล์และทรายอะเบทกำจัดยุงลายให้ชุมชนโดยรอบกรมสรรพสามิต

สรรพสามิตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแอลกอฮอล์และทรายอะเบทกำจัดยุงลายให้ชุมชนโดยรอบกรมสรรพสามิต

1.jpg

กรมสรรพสามิตจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

กรมสรรพสามิตจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

1.jpg

การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

1.jpg

สรรพสามิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากร สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เพื่อร่วมขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตคุณธรรม

สรรพสามิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากร สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เพื่อร่วมขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตคุณธรรม

1.jpg

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก

1.jpg


สรรพสามิตจัดสัมมนาเพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การกำกับดูแลองค์กรที่ดี


สรรพสามิตจัดสัมมนาเพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การกำกับดูแลองค์กรที่ดี

1.jpg

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมพื้นที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมพื้นที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6