สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

S__15220814.jpg

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย บก.ปคบ.ร่วมกับกรมสรรพสามิต บุกค้น บุหรี่ เหล้า เถื่อน ซุกซ่อน ในบริษัทขนส่งเอกชน ย่าน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับกรมสรรพสามิต ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อบูรณาการข้อมูลและกระบวนการทำงาน ยกระดับการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตออนไลน์ โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ภายใต้ การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ.,พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ.,พ.ต.อ.วีระพงษ์ หอมหวล ผกก.1 บก.ปอศ.,พ.ต.ท.ไพรัช พรมวงศ์ รอง ผกก.1 บก.ปคบ, พ.ต.ท.เอก มหาสวัสดิ์ รอง ผกก.1 บก.ปคบ., นายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และ นายวิโรจน์รัตน์ แจ่มวรรณา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.อนันต์ บัวแก้ว สว.กก.1 บก.ปคบ.,พ.ต.ต.บุญโชค มะลิโชติ สว.ประจำ บก.ปคบ. พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กก.1 บก.ปอศ.และ เจ้าพนักงานสรรพสามิต สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ร่วมกันตรวจยึด 1. บุหรี่ที่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศยี่ห้อ MIRANO,DENFER, CAPITAL,JOHNVX,PLATINUM MOND,DJ,GM,TEXAS,NEX,CANYON เป็นต้น จำนวน 7,340 ซอง (คิดเป็น 146,800 มวน) 2. สุรามีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศยี่ห้อ ROYAL,PARK,PATAGON,ROBERTMONDAVI,BARCADIGORDONS,JACK DANIEL’S,RED LABEL จำนวน 87 ขวด รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 7.2 ล้านบาท สถานที่ตรวจยึด ศูนย์ขนส่ง บริษัทเอกชน ย่านตำบลบางกร่ำ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พฤติการณ์ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดและคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ และเจ้าพนักงานสรรพสามิต สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ได้ทำการสืบสวนพบว่ามีการลักลอบขายบุหรี่ เหล้า เถื่อน ผ่านช่องทางออนไลน์ และได้รับแจ้งจากสายลับว่าที่บริเวณศูนย์กระจายสินค้า บริษัทขนส่งเอกชน ต.บางกล่ำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่าจะมีการลักลอบขนสินค้าประเภทบุหรี่ไฟฟ้า,น้ำยา บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่วนควบฯ บุหรี่ซิกาแรตต่างประเทศ และสุราต่างประเทศ ซึ่งเป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษีสรรพสามิต (ม.203, ม.204 พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560) โดยลักลอบขนส่งผ่านช่องทางการขนส่งพัสดุเอกชน เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 16.20 น.ได้ทำการสืบสวน และเข้าตรวจสอบตามสถานที่ดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบบุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 7,340 ซอง (146,800 ชิ้น) และสุราต่างประเทศ จำนวน 87 ขวด รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 รายการ มูลค่ากว่าเจ็ดล้านสองแสนบาท เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจยึดของกลางดังกล่าว นำส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

1.jpg

กรมสรรพสามิตจัดประชุมเพื่อกำหนดกลยุทธ์กลางด้านการปราบปรามตรงกลุ่ม

                    ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือกำหนด กลยุทธ์กลางด้านการปราบปรามตรงกลุ่ม ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ใช้เป็นกรอบ  ในการดำเนินงานตามภารกิจในด้านต่าง ๆ ของกรมสรรพสามิต ให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 ได้กำหนด Objective & Key Result : OKRs คือ “เก็บภาษีตรงเป้า ปราบปรามตรงกลุ่ม บริการตรงใจ” โดยมีคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 กรมสรรพสามิต และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566

1.jpg

กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

                        ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเทิดพระเกียรติ พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566

245486_0.jpg

ประชุมสำนักเดือน ตุลาคม 2566

นายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เป็นประธาน ในการประชุมของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยเชิญผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสายตรวจ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ชั้น 5