การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2562

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2562 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562


  • uatucm357300.jpg
  • uatucm357301.jpg
  • uatucm357302.jpg
  • uatucm357303.jpg
  •